ពង្រីក និង គ្រប់គ្រងអាជីវកម្មអនឡាញ

Level up your online business.

យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដោយប្រើប្រាស់ត្រឹមចង្អុលដៃ

Manage and scale your shop efficiently within finger tip.

ដំណោះស្រាយដែលបំពេញរាល់តម្រូវការអ្នកលក់អនឡាញ

A new way to run your online shop.

ដំណើការហាងយ៉ាងងាយស្រួល​ និង រលូន មិនចាំបាច់ឈឺក្បាលដោយសារការដឹកជញ្ជូនទៀត

Operate and grow your shop easily without complexity of order fulfillment holding you back.

វិធីសាស្រ្តទំនើប ក្នុងការគ្រប់គ្រងហាងអនឡាញ

One stop solutions for social seller

ធ្វើអោយដំណើរការនៃការលក់ក្នុង Facebook និង Instagram កាន់តែមានប្រសើរឡើងជាមួយមុខងារទាំងនេះ

to start and improve their online shop operation on facebook and Instagram.

សំនួរចម្លើយជាសម្លេង

Voice FAQs

បង្កើតជាសំនួរ-ចម្លើយជាសម្លេងដែលអតិថិជនសួរញឹកញាប់ជាមុនជួយសន្សំសំចៃពេលវេលានិងការលំបាកឆ្លើយសំនួរដដែលៗ

Ability to build pre-recorded voice FAQs of products, saving hours and hassle responding to the same customer’s questions.

វេបសាយសម្រាប់តាំងលក់ផលិតផល

Product’s Website

ដាក់បង្ហាញផលិតផល តែមួយ ឬច្រើន បង្កើតជាតំណភ្ជាប់ដើម្បីងាយស្រួលដាក់ចូលក្នុង Post និងការ Live ជាមួយដំណើរការទិញសាមញ្ញបំផុត

Display, group products and generate unique link to share in your social post or livestream with friendly check out process.

សេវាកម្មដឹកជញ្ជូន

Fulfillment services.

ដែលលឿនមានសុវត្ថិភាពជាមួយនឹង មុខងារដែលអនុញ្ញាតអោយអ្នកនិង អតិថិជនដឹងថាអីវ៉ាន់ដល់ទីតាំងណាមួយច្បាស់លាស់

Providing fast, safe and reliable fulfillment options with real-time delivery tracking for you and your customers.

លក់អនឡាញមិនពិបាកទេ តែគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម អនឡាញ ពិបាកបន្តិច

Running an online shop has never been easy.

ពេលចាប់ផ្តើមប្រើ dobpi អ្វីៗនឹងប្រសើរឡើង

Except when you’re using Dopbi, It’ll get so much easier.

ទំនាក់ទំនងមកយើងដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមពីមុខងារពិសេសៗដែលយើងនឹងផ្តល់ជូនអ្នក

Contact us to learn more detail about our features.

send